Giới thiệu

Về Cường Phát Computer

Công ty Công nghệ máy tính Cường Phát Computer là đơn vị tiên tiến với hơn 6 năm kinh nghiệm về cung cấp giải pháp thiết bị công nghệ, linh kiện trong kinh doanh bao gồm các lĩnh vực: Kinh doanh trên internet, truyền thông, chăm sóc khách hàng, thanh lý phòng net… Hiện nay chúng tôi đang làm việc cùng với ….. khách hàng đến từ tỉnh thành Tây Nguyên, TP.HCM, khu vực Miền Nam.

Tầm nhìn 

CuongPhatComputer là một tổ chức của những con người cùng đồng tâm hợp lực đóng góp chất xám và nỗ lực để dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh tri thức đóng góp vào quá trình đưa Việt Nam trở thành nước tiên tiến trong nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Sứ mệnh 

CuongPhatComputer là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ tổng thể về CNTT và truyền thông. Với phương châm hoạt động ĐẠO ĐỨC, CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng.

Tôn chỉ hoạt động

  • Tập trung khai thác sức mạnh của tri thức CNTT góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu của các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam.
  • Hợp lực để tạo ra thành công trong từng dự án.
  • Nỗ lực trong từng tác vụ hướng tới dịch vụ CNTT chất lượng cạnh tranh ở mức độ toàn cầu.

Lĩnh vực hoạt động chính

  • Cung cấp các dịch vụ CNTT về tư vấn chiến lược, kiến trúc tổng thể CNTT, và tích hợp tổng thể doanh nghiệp.
  • Giải pháp CNTT tổng thể, gia công phần mềm
  • Cung cấp Linh kiện máy tính cho cửa hàng kỹ thuật.
  • Thanh lý máy tính cũ trường học, thanh lý công ty, phòng net ngưng sử dụng.